ENDS rapport av WHO til FCTC 13–18/10-2014 i Moskva

Helsesigaretten elektroniske sigaretter gratis nikotin

Nå nærmer det seg 13. oktober, og WHO FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) skal samles i Moskva for å diskutere tobakkskontroll – som også inkluderer diskusjon omkring kontroll av elektroniske sigaretter.

I den forbindelse har WHO utført en rapport omkring det de kaller ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems). På norsk ville det vel blitt ENLS – men den forkortelsen er ikke like pen. WHO liker nok forkortelsen ENDS, som synes å peke mot det å slutte å røyke. Rapporten heter “Electronic Nicotine Delivery Systems”, og den kan leses på engelsk her.

Rapporten er blitt til etter forespørsel, fra forrige samling i 2012, om å samle evidens omkring helseeffekter fra elektroniske sigaretter. Mye av innholdet i rapporten stammer fra en annen rapport, “E-cigarettes a Scientific-Review”. Denne rapporten kan du lese mer om her.

WHOs rapport til Moskva møtet er allikevel mye mindre bombastisk i sine uttalelser omkring evidens enn “E-cigarettes a Scientific-Review” synes å være, og virker derfor som et mer avveid dokument. For de som er interessert går vi fort gjennom rapporten her.

ENDS rapport av WHO til FCTC 13–18/10-2014 i Moskva

Noe av det første WHO gjør i rapporten er å ta forbehold om at her kan ting endre seg fort, og at dette også gjelder anbefalingene – det er godt å lese. Så beskrives fort hva ENDS er, og utbredelse.

WHO er bekymret for tobakksindustriens engasjement. Vi skulle gjerne like å se mer dokumentasjon omkring dette, men deler jo WHOs bekymringer omkring mulighetene for små og uavhengige produsenter å overleve i et marked dominert av sterke økonomiske interesser.

Rapporten ser i hovedsak på tre spørsmål.

1. Helserisiko for brukere og ikke-brukere

2. Effekt i forhold til røykeslutt

3. Effekt på tobakksregulering og på implementering av WHO FCTC

Helserisiko for brukere og ikke-brukere

Når det gjelder de direkte helseeffektene på brukere og omgivelsene (ikke-brukere) understrekes den store variasjonen når det gjelder innhold av farlige stoffer, og det er nok grunn til å tro at det finnes noen produkter som ikke bør inntas. Like sikkert er det allikevel at noen produkter trygt kan inntas – alle rapportene viser det.

Vi er enige i at dette er bekymringsverdig, men vi synes det er uriktig å bruke dette som argument. Det kan sidestilles med å bruke “kopivarer” i forbindelse med kvalitetsvurdering av Gucci solbriller, eller å bruke prøver fra giftig eller falsk olivenolje i vurderinger omkring om olivenolje skal kunne selges til forbruker.

WHO konkluderer med at i forhold til  helseeffektene på brukere og omgivelsene vet vi lite, men ENDS er mindre giftig enn vanlige sigaretter.

Effekt i forhold til røykeslutt

ENDS har ikke beviselig effekt i forhold til røykeslutt pr. i dag. Dette er nok også dessverre riktig, det er fryktelig langt mellom at du eller noen du kjenner har sluttet å røyke ved hjelp av ENDS – til at ENDS er en medisin mot røyking.

Når det er sagt, så finnes det pr. dags dato ingen vidunder medisin som hjelper deg til å slutte å røyke uten noen form for problemer eller erstatning av gamle vaner. Avhengighetspsykologi er et komplekst område, som heller ikke har noen patentløsninger i dag. ENDS kan allikevel kanskje være med å hjelpe oss til å bedre forstå avhengighetens psykologi.

Vi – med mange andre, ønsker ikke å se ENDS som vare med dokumenterte medisinske effekter, m.a.o. en medisin. ENDS er et nytelses system.

Effekt på tobakksregulering og på implementering av WHO FCTC

WHO er svært opptatt av tobakksregulering og begrensning av skadevirkningene fra tobakk, og det påpekes at i forhold til artikkel 5.2b i WHO FCTC, er nemlig medlemmene forpliktet til å redusere nikotinbruk – uavhengig av nikotinkilde. Norge signerte WHO FCTC den 16/06/2003, og ble medlem den 27/02/2005.

Dette er viktig for det betyr at ENDS i forbindelse med røykeavvenning er greit, men det er ikke bruk av ENDS som nytelsesmiddel. Dette i direkte kontrast til hva vi nettopp hevdet.

ENDS som inngangsportal til, og som re-normalisering av,  vanlige sigaretter blant barn og unge er noe som bekymrer WHO, og hvis det er tilfelle – bekymrer det også oss. Vi synes allikevel dette er en vanskelig diskusjon, ENDS i god utførelse er et tilnærmet skadefritt produkt. Da ENDS også gir de nødvendige dosene med nikotin, og samtidig smaker godt – har vi vanskelig for å se at noen vil gå fra ENDS til vanlige sigaretter eller tobakk i noen særlig grad. Til dere som ikke har røykt tidligere – røyk smaker faktisk helt fælt, og det tar lang tid å venne seg til det.

Vi ønsker en normalisering av bruk av elektroniske sigaretter, men uten at dette skal innebære noen re-normalisering av det å brenne tobakk.

En spørreundersøkelse viser at de fleste ikke vil ha ENDS regulert som medisin eller ikke vet (88%), og at 100% mener det samme  når det gjelder elektroniske sigaretter uten nikotin – men det kan påpekes at 7% allikevel mener de skal reguleres som tobakk.

Helt generelt sier WHO med henvisning til 5.2b at ENDS er greit til røykeavvenning, men ikke som nytelsesmiddel. Videre påpekes det at vi må vite mer om helseeffekter, og at det bør være regulering tilstede som beskytter brukere og omgivelsene, forby helsepåstander som ikke kan dokumenteres – og  eksisterende tobakksregulering bør beskyttes.

Når det gjelder mer spesifikke regulative muligheter gjentas det at helsepåstander i forhold til røykeslutt må kunne dokumenteres på grunnlag av klinisk testing. Klinisk testing har vært et tema spesielt i UK i forbindelse med EU regulering. Kliniske tester er dyre, og vil garantere at det bare er de store selskapene som kan få godkjenning. På den annen side, påstår noen at så og så mange slutter å røyke på grunn av produktet deres, så bør denne påstanden kunne dokumenteres behørig.

Vi synes WHO ha en for snever definisjon av helsepåstander i denne rapporten. Når det gjelder helsepåstander i forbindelse med elektroniske sigaretter, mener vi at den sentrale påstanden er at “elektroniske sigaretter er uskadelige for helsen”. Vi lurer på hvilken dokumentasjon som skulle kreves for en slik påstand – hvilke kliniske tester?

Videre ønskes et forbud mot bruk av ENDS på offentlige steder og innendørs, tanken er jo god – men det er lite som tyder på at det er nødvendig. WHO åpner derfor for at hvis det bevises at passiv røyking ikke er et problem, da er ikke dette forbudet nødvendig lenger.

Markedsføring er et problem fordi det sees som steg på veien mot re-normalisering av vanlige sigaretter. Vi er uenige. Forby de skadelige sigarettene – tillat markedsføring av de ufarlige. Rapporten kommer med spesifikke forslag om merking osv. – og med unntak av hva vi har påpekt tidligere, er det ikke noe av dette som virker umiddelbart urimelig.

Alt i alt virker WHO innstillingen som et balansert dokument, hvis en ser bort i fra en ting – de vil ikke ha ENDS regulert som nytelsesmiddel.

Vi tror og håper at eksisterende butikksalg av både snus og sigaretter setter en effektiv stopper for dette. At WHO har denne innfallsvinkelen er allikevel helt forståelig, vi snakker om verdens helseorganisasjon – vi synes allikevel at det er synd at WHO har denne “smale” innfallsvinkelen. ENDS er etter alle solemerker det tryggeste NDS (Nicotine Delivery System) instrumentet vi har i dag – muligens mindre skadelig enn både snus, nikotin inhalator eller plaster. Vanlige sigaretter nevner vi ikke en gang her – de dreper!

Vennlig hilsen

Helsesigaretten elektronisk sigarett 

Naturmedisinsentralen A/S

kosttilskudd naturmedisin

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s