Artikkelserie om elektroniske sigaretter hos BMC Medicine

Elektroniske sigaretter laget i Norge Helsesigaretten

Helsesigaretten er glad for å se at BMC Medicine har organisert en artikkelsamling omkring elektroniske sigaretter, og vi ser frem til hva som videre vil bli publisert her.

BMC Medicine er et «fagfellevurdert» elektronisk medisinsk tidsskrift som har eksistert siden 2003. Tidsskriftet er fritt tilgjengelig på internet («Open access») og artikler publisert i BMC Medicine inkluderes også i indekser som for eksempel MEDLINEPubMedGoogle Scholar og de fleste andre indeks av samme type. Artikler fra BMC Medicine kan derfor regnes som pålitelige i forhold til akseptert kunnskap innen de forskjellige medisinske felt. At BMC Medicine organiserer artikler omkring elektroniske sigaretter er derfor gledelige nyheter.

BMC Medicine tar på ingen måte noe standpunkt i forhold til elektroniske sigaretter, de referer til den debatt og de problemstillinger som finnes. De konstaterer kort hva elektroniske sigaretter er, og hva de kan gjøre i forhold til røyking – men påpeker kontroverser omkring langtidseffekter og andre mulige utslag i forhold til folkehelse.

Det blir påpekt at forskningen på emnet pr. dags dato er umoden, og at forskningen omkring elektroniske sigaretter i stor grad er preget av interessekonflikter. Enten er det e sigarett industrien som legger frem sine positive resultater, eller så er det anti-tobakk lobbyen som legger frem sine negative resultater omkring e sigarettene. Alt i alt er forskningen som finnes i dag ikke egnet til å trekke endelige konklusjoner fra.

BMC Medicine påpeker også i sin innleding til artikkelserien, at flere eksperter på tobakksbruk og folkehelse har bedt WHO om å revurdere sin nåværende klassifisering og behandling av elektroniske sigaretter som ordinære tobakksprodukter. Dette fordi de mener at elektroniske sigaretter er et instrument i forhold til røykeslutt og på andre måter bedret folkehelse.

Artikkelserien ble startet den 9.12.2014 og inneholder pr. 29.03.2015 fire (4) artikler. Helsesigaretten kommer ikke til å oversette disse til norsk i første omgang, men vi presenterer dem kort på norsk for dem som ikke vil lese engelsk – eller de som trenger en liten «teaser». Vi har  allikevel valgt her å oversette artiklenes titler – og eventuelle sitater.

Artikkelserien ble innledet med artikkelen «Elektroniske sigaretter har potensiale for store folkehelse-fordeler» av Peter Hajek den 9.12.2014.

Hajek er bekymret for den fiendtlige regulative innstilling elektroniske sigaretter møter i dag, og at de på denne måten forsinker de positive effektene på folkehelsen som elektroniske sigaretter vil ha. Hajek påpeker at det pr. i dag finnes nok evidens omkring de positive effektene fra elektroniske sigaretter, til at dagens kliniker trygt kan anbefale dette som et alternativ for dem som røyker.

Artikkelen ser kort på kontroverser omkring elektroniske sigaretter, evidens og forskjellige agendaer, og tilslutt hvordan å forholde seg til effektene fra elektroniske sigaretter.

Hajek konkluderer sin artikkel med at hvis elektroniske sigaretter får utvikle seg på markedet vil så å si all konvensjonell tobakksbruk forsvinne i løpet av omlag ti (10) år, men hvis moralske hensyn får styre, vil disse effektene bli kraftig forsinket.

Den andre artikkelen i serien heter «Hvorfor helsemyndighetene er mer bekymret enn begeistret for elektroniske sigaretter». Den er skrevet av Charlotta Pisinger, og ble også publisert 9.12.2014.

Pisinger er ikke udelt positiv til elektroniske sigaretter, først så ble hun glad for dem – men så kom innvendingene. Innvendingene hun presenterer er ikke nye, og det gjelder typisk sikkerhet ved  bruk og rekruttering til konvensjonelle sigaretter mm.

Artikkelen ser på helse-sikkerhet ved bruk, så på bruk blant ikke-røykere, for å gå over til elektroniske sigaretter i forbindelse med røykeavvenning, og til slutt på elektroniske sigaretters effekt på folkehelsen. Pisinger konkluderer med at elektroniske sigaretter nok  er mindre farlige enn vanlige sigaretter, men at de konvensjonelle metodene for å avvikle tobakksbruk nok foreløpig er å foretrekke.

Artikkel nummer tre har tittelen «E sigaretter: metodologi, etikk og forsknings-prioritering». Den er skrevet av Jean-Franqois Etter, og ble publisert 16.02.2015.

Etters poeng er at i en situasjon hvor vanlige sigaretter har ført til noe som kan sammenlignes med en katastrofe, hindres forskning omkring elektroniske sigaretter av noen momenter. Blant disse finnes en viss moralsk fordømmelse av røyking fra helsegrupperinger, og store investeringer fra tobakksindustrien for å på sikt overta og dominere markedet for elektroniske sigaretter. På toppen av det hele er elektroniske sigaretter et «bevegelig mål», utviklingen på området går hurtig.

Etter går fort gjennom forsknings-prioritering, metodologiske problemstillinger, ideologisk skjevhet, og tilslutt interessekonflikter. Han avslutter med at det nå finnes et «åpent vindu» som kan ha stor effekt i forhold til folkehelse, men at dette vinduet synes å lukke seg i både USA og EU på grunn av for streng regulering. Han beklager dette, er bekymret for utilsiktede konsekvenser av reguleringen, og mener at etter reguleringene er innført, vil det være vanskelig å deregulere.

Den foreløpig siste og fjerde artikkelen i BMC Medicines artikkelsamling omkring elektroniske sigaretter heter «Elektronisk sigarett bruk og skade-reversering: evidens i forhold til lungene». Den er skrevet av Riccardo Polosa, og ble publisert 18.03.2015.

Polosa påpeker at elektroniske sigaretter brukes av flere og flere brukere av vanlige sigaretter, og at elektroniske sigaretter er mindre skadelige enn vanlige sigaretter. Han påpeker at i forhold til effekter på røykeavvenning, så må en nok vente lenge før sikre konklusjoner kan trekkes – men også at det finnes bevis på at bruk av elektroniske sigaretter i stedet for vanlige sigaretter, kan reversere lungeskadene fra vanlige sigaretter.

Artikkelen argumenterer for dette, og den konkluderer med at elektroniske sigaretter er i hvertfall 96% sikrere enn vanlige sigaretter å bruke. At lungeskadene fra vanlige sigaretter også kan reverseres ved å bruke elektroniske sigaretter i stedet,  mener han bør være et moment når regulering av elektroniske sigaretter skal utformes.

Helsesigaretten håper denne korte introduksjonen av BMC Medicines artikkelsamling omkring elektroniske sigaretter gir mersmak til å følge artikkelsamlingen og den videre utvikling. Vi vil også komme tilbake med mer stoff her i fra, og ser frem til en kilde for saklig og objektiv helseinformasjon omkring elektroniske sigaretter og bruk av dem.

 

provp2

Impotens, potens-problemer, erektil dysfunksjon, bedre potens

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s