Helsesigaretten er allikevel bekymret

Elektroniske sigaretter som gave norsk nettbutikk

At elektroniske sigaretter kan inneholde kreftfremkallende aldehyder, i en størrelsesorden på opptil 15 ganger mer enn en vanlig sigarett, har blitt behørig kommentert flere steder. Også Helsesigaretten er skremt av disse funnene.
Nå tyder mye tyder på at dannelse av aldehyder i denne størrelsesorden synes knyttet til for lite e-væske i den elektroniske sigaretten – med overoppheting av denne e-væsken som resultat,  dette synes som gode nyheter. Helsesigaretten er allikevel bekymret.

Dr. Konstantinos E. Farsalinos står sammen med kollegaer bak rapporten «E-cigarettes generate high levels of aldehydes only in ‘dry puff’ conditions» (Elektroniske sigaretter danner bare høye nivåer av aldehyder ved «tørrbrenning»). Rapportens tittel forteller mye om hva rapporten finner.

«Dry puff» betyr her at den elektroniske sigaretten inneholder så lite e-væske, at væsken blir overopphetet, med dannelse av større mengder kreftfremkallende aldehyder som resultat.

De såkalte «dry puff» regnes for å smake vondt, og det antas derfor at brukere av elektroniske sigaretter ikke vil eksponeres for de høye nivåene av aldehyder som forbindes med at den elektroniske sigaretten er «tom» på denne måten (eller for å være litt mer presis – at «veken» i den elektroniske sigaretten av forskjellige årsaker ikke blir tilført nok e-væske).

At de høye nivåene av kreftfremkallende aldehyder først oppstår når den elektroniske sigarettens «veke» ikke får tilført nok e-væske er derfor et funn som er blitt tatt i mot med stor interesse i miljøer knyttet til bruk av elektroniske sigaretter.

Rapporten finner allikevel at alle de elektroniske sigarettene de tester, ved alle størrelser watt  – danner aldehyder. Dette er ikke de resultatene Helsesigaretten skulle ønske å se – selv om mengdene som dannes heldigvis er mye mindre enn hva som dannes ved bruk av vanlige sigaretter.

Vi er allikevel ikke som nevnt så glade for disse resultatene. Helsesigaretten er ment å være et helt uskadelig produkt – en trygg elektronisk sigarett.

I motsetning til våre konkurrenter og andre aktører i markedet er det ikke nok at Helsesigaretten er mindre skadelig enn vanlige sigaretter – det skal jo ikke så mye til å være det.

Vi vil levere et helt trygt produkt til forbrukerne – ikke bare noe som er mindre skadelig enn tobakksbruk. Vi er glade for at vi til tross for Dr. Farsalinos rapport, fremdeles kan hevde at vi gjør det.

Artikkelen «Hidden Formaldehyde in E-Cigarette Aerosols» (Skjult formaldehyd i elektroniske sigaretter) i  The New England Journal of Medicine frikjenner nemlig Helsesigaretten som skadelig på denne måten, ved å slå fast at det ved bruk av elektroniske sigaretter med lav spenning batterier (3,3V), ikke dannes noe formaldehyd. Dette er viktig for oss, det er derfor Helsesigaretten benytter lav spenning – Helsesigaretten skal være et trygt produkt å bruke.

Det er viktig å merke seg at artikkelen «Hidden Formaldehyde in E-Cigarette Aerosols» bruker volt (V) som måleenhet for den elektroniske sigarettens «strømstyrke». Dette er påpekt av flere som å være et noe unøyaktig mål i denne forbindelse, og at watt er et bedre mål på den elektroniske sigarettens effekt. Det er nok riktig.

Til tross for denne ulikheten i måleenhet, er det ikke funnet at det dannes aldehyder ved bruk av lav spenning batterier med en styrke på rundt 3,3V, men Dr.Farsalinos og kollegaene finner nivåer av aldehyder ved alle  effekter (6,5W – 10W).

Dr. Farsalinos rapport viser også at den elektroniske sigarettens effekt i watt, har en klar sammenheng med mengden aldehyder som dannes – jo større effekt, jo flere og mere aldehyder oppstår i aerosolen.

Dette er viktig informasjon som gir grunn til ettertanke når en vet at flere elektroniske sigaretter på markedet har en effekt på 100W, og det stopper ikke der.

Helsesigaretten er derfor svært bekymret over hvordan mange bruker elektroniske sigaretter, og hvilke typer de bruker. At både bruken og typene som oftest er mye mindre skadelig enn vanlige sigaretter oppfatter vi som en mager trøst.

Vi ønsker at forbrukere over hele verden skal ha tilgang til et produkt som ikke bare er skadereduserende, men som er helt trygt å bruke – og hvor dette kan belegges vitenskapelig.

 

P2 ereksjonstilskudd for alle menn
P2 ereksjonstilskudd for alle menn – impotens erektil dysfunksjon