Helsesigaretten åpner norsk nettbutikk

Helsesigaretten elektroniske sigaretter i runeskrift viking

Helsesigaretten er glade for å kunne presentere http://www.helsesigaretten.no som eget nettsted og nettbutikk. Tidligere førte helsesigaretten.no bare til vår engelske nettbutikk, men når er dette to separate nettbutikker.

Vi håper ikke dette skaper for store problemer for faste og nye kunder. SKulle det være noe du lurer på så er det bare å ringe oss på 91 64 90 21 mellom 12.00 – 15.00 alle hverdager. Hvis du vil skrive, skriver du til info@helsesigaretten.no.

KJØP NORSK – Vi GARANTERER EN TRYGG OPPLEVELSE

Prøv P2 ereksjonstilskudd - bedre potens for alle menn
Prøv P2 ereksjonstilskudd – bedre potens for alle menn

Impotens, erektil dysfunksjon, potensproblemer

Mer om luftbåren nikotin og aerosol fra elektroniske sigaretter

Helsesigaretten elektronisk sigarett automat

Ettersom debatten omkring elektroniske sigaretter blir mer og mer aktuell frem mot EUs tobakkdirektiv, er det også å forvente at det kommer mer og mer forskning til.

En helt ny undersøkelse «A pilot study on nicotine residues in houses of electronic cigarette users, tobacco smokers, and non-users of nicotine-containing products» tar for seg mengden av nikotin som avsettes i hjem hvor det røykes vanlige sigaretter, hjem hvor det brukes elektroniske sigaretter – og røyk-/aerosolfrie hjem. Undersøkelsen er utført av av Derek Bush og Maciej L. Goniewicz og ble publisert i 2015.

Forskerne tar for seg hjemmene til 8 brukere av elektroniske sigaretter, 6 brukere av vanlige sigaretter, og 8 ikke-brukere. De finner nikotinavsetninger i halvparten av hjemmene hvor det brukes elektroniske sigaretter, og i alle hjemmene hvor det brukes vanlige sigaretter. Forskjellene i gjennomsnitt er stor. I hjem hvor det brukes elektroniske sigaretter er gjennomsnittlig mengde nikotin avsatt  7,7μg/m2 mot gjennomsnittlig 1303μg/m2 nikotinavsetninger i hjem hvor det ble brukt vanlige sigaretter. Det ble ikke funnet noen forskjell mellom i nikotinavsetninger mellom hjem hvor det ble benyttet elektroniske sigaretter og hjem hvor det ikke ble brukt noen form for nikotin i dampfase.

Disse resultatene støtter opp om funnene til Ballbe et al (2014), som finner betraktelig mindre luftbåren nikotin fra elektroniske sigaretter enn fra vanlig sigarettbruk.

Undersøkelsen er en pilotundersøkelse, og det er noen uklarheter omkring utvalget. Tendensen i fra denne og annen forskning på emnet synes allikevel ganske klar – det tilføres mindre nikotin til den omgivende luft ved bruk av elektroniske sigaretter enn ved bruk av vanlige sigaretter.

 

Prøv P2 ereksjonstilskudd
Prøv P2 ereksjonstilskudd

Impotens, erektil dysfunksjon, potens problemer, bedre potens

Helsesigaretten uten nikotin er ufarlige å bruke

Norsk helse

Det norske Folkehelseinstituttet publiserte sin gjennomgang av forskningen rundt elektroniske sigaretter mandag 13.04.2015, og rapporten har fra flere hold fått god mottagelse som en balansert og omfattende fremstilling av den foreliggende forskning.

Helsesigaretten er derfor glad for å se at det norske Folkehelseinstituttet mener at bruk av elektroniske sigaretter er uten helserisiko.  Vi siterer fra rapporten; «på grunn av aerosolpartiklenes høye løselighet vil disse etter vår vurdering ikke ha noen uønskede helseeffekter som væskepartikler i seg selv»(s.37). At dette er riktig er senere også bekreftet av rapportens forfattere.

Vi er derfor glade for at vi nå kan si at å bruke Helsesigaretten uten nikotin innebærer ingen helserisiko.

 

provp2

Impotens, erektil dysfunksjon, bedre potens