Rapport fra Chochrane Collaboration om elektroniske sigaretter

Hjelp Helsesigarettens helsegris å beholde pusten

Cochrane Collaboration er oppkalt etter Archie Cochrane, og er en uavhengig, non-profit organisasjon som samler over 31,000 frivillige forskere i over 120 land. Organisasjonen har også en norsk avdeling – Norwegian Branch of the Nordic Cochrane Centre, og er tilknyttet det norske Kunnskapssenteret for helsetjenesten.

I korthet produserer Cochrane Collaboration systematiske oversikter over eksisterende forskning, og de er regnet for å stille høye krav til de forskningen som inkluderes i deres oversikter. Cochrane Collaboration kritiseres av noen for å stille for høye krav til den forskningens som de mener kan inkluderes i oversiktene, og kanskje på grunn av de strenge kravene som stilles, er ofte effektene som kan fastslås små.

Fremgangsmåten og metodikken Cochrane Collaboration benytter seg av regnes derfor å føre til rapporter med høy grad av sikkerhet når det gjelder konklusjonene som trekkes, selv om konklusjonene ofte er at vi trenger mer kunnskap om et område – at det identifiseres et «kunnskaps hull».

Prøv P2 ereksjonstilskudd - bedre potens for alle menn
Prøv P2 ereksjonstilskudd – bedre potens for alle menn

 

Rapporten «Elektroniske sigaretter for røykeslutt og røykereduksjon» (Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction) ble gjort tilgjengelig på nettet den 17.12.2014, og kan derfor regnes som ganske ny. Rapportens forfattere er Hayden McRobbie, Chris Bullen, Jamie Hartmann-Boyce, og Peter Hajek. Som tittelen sier, ser rapporten på elektroniske sigaretter i forbindelse med røykeslutt og reduksjon av tobakksbruk. Røykeavvenning er et vanskelig område og det finnes nok ikke i dag noe middel som passer alle, det fines derfor et stor utvalg av produkter til bruk ved røykeavvenning – elektroniske sigaretter regnes av mange som et av disse.

Forfatterne av rapporten ville se på;

  • Om elektroniske sigaretter kan hjelpe røykere til å slutte med sigaretter i et langtidsperspektiv
  • Hvor effektive elektroniske sigaretter er i forhold til å redusere forbruket av vanlige sigaretter med minst 50% (halvere forbruket av vanlige sigaretter)
  • Negative effekter av å bruke elektroniske sigaretter

For å få oversikt over den foreliggende forskningen ble det ble søkt i flere registre og indekser over forskningslitteratur og rapporter. Det ble også tatt kontakt med flere forfattere av undersøkelser omkring elektroniske sigaretter.

Det ble funnet tilsammen 594 rapporter som passet til forfatternes litteratursøk, og av disse ble 526 undersøkelser ekskludert av forskjellige årsaker – ofte vil dette være fordi undersøkelsene ikke passer til søkekriteriene allikevel. 68 undersøkelser ble inkludert for videre gjennomgang, og av disse ble 39 undersøkelser ekskludert etter gjennomlesning – her er ofte årsaken til eksklusjon at undersøkelsene ikke kan besvare forskningsspørsmålet forfatterne av den systematiske oversikten stiller. Tilslutt ble 29 rapporter inkludert i en kvalitativ syntese, og to (2) av disse kunne også brukes i forbindelse med en kvantitativ analyse.

For den som kjenner litt til systematisk oversikt og meta-analyse, sier disse resultatene fra litteratursøket at det nok er vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner – til det finnes det for få studier som kan brukes til en kvantitativ analyse. 29 rapporter til en kvalitativ analyse er heller ikke så fryktelig mange, rapportene ble også vurdert til å være av nokså lav kvalitet. En av de inkluderte undersøkelsene var for eksempel en spørreundersøkelse pr telefon.

Som i mange Cochrane rapporter konkluderes det også her med at det finnes for lite forskning på området til at det går an å trekke noen sikre konklusjoner. Forfatterne mener allikevel at det synes som om elektroniske sigaretter har effekt i forhold til røykeavvenning, men de kan ikke besvare forskningsspørsmålene om langtidseffekter eller reduksjon av tobakksbruk.

For brukere av elektroniske sigaretter er det allikevel svært positivt å lese at forfatterne av rapporten velger å konkludere med at de ikke finner noen negative effekter fra korttids bruk av elektroniske sigaretter.

Lenke til hele rapporten på engelsk

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s